VÝHODY A NEVÝHODY A.S. (AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI)

  • vysoká prestiž oproti jiným formám podnikání
  • často mnohem lepší pozice při vyjednávání, při výběrových řízeních apod.
  • minimálně 2 osoby v orgánech společnosti (záleží na vaší volbě)
  • vyšší náklady na pořízení či založení akciové společnosti
  • vyšší nároky na základní kapitál a.s. – minimálně 2.000.000 Kč
  • velmi vhodná forma podnikání pro řadu podnikatelských aktivit ve větším rozsahu, s více investory
  • méně informací o vlastnících akciové společnosti v obchodním rejstříku
  • jednoduché a levné řešení, pokud chcete v budoucnu předat firmu svým dětem, případně firmu prodat nebo se rozhodnete podnikat v jiném oboru atd.

Jedná se o relativně hodně rozšířenou formu podnikání. Nevýhodou může být povinný vyšší počet angažovaných osob (členové představenstva, členové dozorčí rady). Společnost ručí za své závazky pouze svým majetkem (neriskujete tedy svůj soukromý majetek). Zde jsou uvedeny pouze některé informace o podnikání prostřednictvím akciové společnosti. Chcete-li zjistit, která forma podnikání je pro vaši činnost nejvhodnější a jak ušetřit alespoň desetitisíce korun, ne-li statisíce či dokonce miliony korun, kontaktujte nás. Rádi Vám profesionálně poradíme.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY ?

Máte-li zájem o naše služby nebo se jen  chcete na něco zeptat? Napište nám…

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů.