VÝHODY A NEVÝHODY SE (SOCIETAS EUROPAEA, TEDY EVROPSKÁ SPOLEČNOST)

 • jedna z prestižnějších forem podnikání v rámci Evropské unie
 • jednou z největších výhod evropské společnosti je možnost přemístění sídla firmy do jiného státu Evropské unie (možnost vybrat daňově příznivější zemi, stát s menší byrokracií apod.)
 • často mnohem lepší pozice při vyjednávání a výběrových řízeních apod.
 • vyšší náklady na pořízení či založení evropské společnosti než u běžné české akciové společnosti
 • postačuje menší počet angažovaných osob (2 osoby) v orgánech evropské společnosti než u české akciové společnosti
 • podléhá národnímu právu, Zákonu o evropské společnosti, kterému jsou nadřazena ustanovení Nařízení Rady ES o evropské společnosti
 • ztrátu dosaženou při podnikání v jedné zemi nelze odečíst ze zisků dosažených v jiném státě EU
 • vyšší nároky na základní kapitál a.s. – minimálně 120.000 EUR
 • vhodná forma podnikání pro řadu podnikatelských aktivit ve větším rozsahu, s více investory
 • méně informací o vlastnících akciové společnosti v obchodním rejstříku
 • jednoduché a levné řešení, pokud chcete v budoucnu předat firmu svým dětem, případně firmu prodat nebo se rozhodnete podnikat v jiném oboru atd.

Jedná se o relativně novou a tedy málo rozšířenou formu podnikání. Zde jsou uvedeny pouze některé informace o podnikání prostřednictvím evropské společnosti. Chcete-li zjistit, která forma podnikání je pro vaši činnost nejvhodnější a jak ušetřit alespoň desetitisíce korun, ne-li statisíce či dokonce miliony korun, kontaktujte nás. Rádi Vám profesionálně poradíme.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY ?

Máte-li zájem o naše služby nebo se jen  chcete na něco zeptat? Napište nám…

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů.